Mjesto - zegar

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1601 - ŽEGAR MKR 1825-1835
INV.BR.1602 - ŽEGAR MKR 1835-1845
INV.BR.1603 - ŽEGAR MKR 1852-1859
INV.BR.1604 - ŽEGAR MKV 1831-1841
INV.BR.1605 - ŽEGAR MKV 1841-1850
INV.BR.1606 - ŽEGAR MKV 1850-1857
INV.BR.1607 - ŽEGAR MKM 1825-1839
INV.BR.1608 - ŽEGAR MKM 1839-1849
INV.BR.1609 - ŽEGAR MKM 1849-1850
INV.BR.1610 - ŽEGAR MKM 1850-1859
INV.BR.1975 - ŽEGAR MKR 1859-1876
INV.BR.1976 - ŽEGAR MKR 1876-1885
INV.BR.1977 - ŽEGAR MKV 1878-1900
INV.BR.1978 - ŽEGAR MKV 1858-1877
INV.BR.1979 - ŽEGAR ANAGRAF 19.-20.ST
INV.BR.1980 - ŽEGAR MKM 1859-1872
INV.BR.1981 - ŽEGAR MKM 1873-1892
INV.BR.1982 - ŽEGAR ANAGRAF 20.ST
INV.BR.1984 - ŽEGAR ANAGRAF 20.ST
INV.BR.2202 - ŽEGAR ANAGRAF 1797-1888
INV.BR.2207 - ŽEGAR MKR 1845-1187