Mjesto - perusic

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

  1. Kliknuti na odabrano mjesto.
  2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
  3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
  4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
  5. I... uživati u istraživanju.

    Kratice:
  • R k = Knjiga rođenih
  • V k = Knjiga vjenčanih
  • M k = Knjiga mrtvih
  • K k = Knjiga krizmanih
  • P k = Knjiga pričesti
  • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
  • GS k = Knjiga građanskog stanja
  • A k = Anagraf - Stanje duša
  • s = stranica
  • p = pismo
  • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1696 - Perušić MKR 1868-1878
INV.BR.1696 - PERUŠIĆ MKR 1868.-1878
INV.BR.1697 - PERUŠIĆ MKM 1868.-1886
INV.BR.1697 - Perušić MKM 1868-1886
INV.BR.1698 - PERUŠIĆ MKM 1886.-1895
INV.BR.1698 - Perušić MKM 1886-1895
INV.BR.2003 - PERUŠIĆ MKR 1878.-1888
INV.BR.2003 - Perušić MKR 1878-1888
INV.BR.2004 - PERUŠIĆ MKR 1888.-1895
INV.BR.2087 - PERUŠIĆ MKR 1928-1941
INV.BR.2087 - PERUŠIĆ MKR 1928.-1941
INV.BR.2151 - PERUŠIĆ MKV 1858-1886