Arhivske norme i standardi

Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje 2020. - 2025.

ISAD(G) : Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva. Zagreb, 1997.

ISAD(G) : Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. 2. izd. Zagreb, 2001.

ISAAR(CPF) : Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji. Zagreb, 1999.

ISAAR (CPF) : Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji. 2. izd. Zagreb, 2006

ISDIAH : Međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom. Zagreb, 2009.

ISDF : Međunarodna norma za opis funkcija. I. izd. Zagreb, 2009.

Upute za zaštitu mikrooblika. Zagreb, 1998.

Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta. Zagreb, 1999.

Smjernice za korištenje elektroničkih informacija : Kako postupati sa strojno čitljivim podacima i elektroničkim dokumentima. Zagreb, 1999.

Zaštita osobnih podataka i dostupnost informacija : Preporuke Vijeća Europe. Zagreb, 2002.

Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq. Zagreb, 2003.

Elektronički zapisi : Priručnik. Zagreb, 2003.

Elektronički dokumenti : Priručnik za arhiviste. Zagreb, 2011.

Smjernice za izlaganje arhivskoga gradiva. Zagreb, 2013.

Načela dostupnosti arhivskoga gradiva. Zagreb, 2015.

Tehničke smjernice za upravljanje gradivom ograničene dostupnosti. Zagreb, 2016.

FIAF - priručnik za katalogizaciju pokretnih slika. Zagreb, 2017.

ICA Study 11: Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives, 1997.

ICA Study 14: General Guidelines for Regulations on Parliamentary Archives, 1. izdanje, 2004.

ICA Study 16: Electronic Records: A Workbook for Archivists, 1. izdanje, 2005.

ICA –Req,  1. izdanje, 2011.

Guidelines on appraisal and disposition of student records, 2013.

ICA Basic Principles on the role of Archivists and Records Managers in support of Human Rights, 1. izdanje, 2016.