Mjesto - smokovic

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1736 - SMOKOVIĆ MKR 1826-1838
INV.BR.1737 - SMOKOVIĆ MKR 1838-1852
INV.BR.1738 - SMOKOVIĆ MKR 1852-1875
INV.BR.1739 - SMOKOVIĆ MKV 1826-1852
INV.BR.1740 - SMOKOVIĆ MKV 1852-1858
INV.BR.1741 - SMOKOVIĆ MKM 1826-1843
INV.BR.1742 - SMOKOVIĆ MKM 1843-1852
INV.BR.1743 - SMOKOVIĆ MKM 1852-1876
INV.BR.1744 - SMOKOVIĆ MKM 1876-1895
INV.BR.2051 - SMOKOVIĆ MKR 1875-1899
INV.BR.2052 - SMOKOVIĆ MKU 1896-1904
INV.BR.2053 - SMOKOVIĆ MKU 1905-1919
INV.BR.2257 - SMOKOVIĆ MKR 1899-1907