Upravno vijeće Državnog arhiva u Zadru

Članovi Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zadru imenovani su temeljem članka 42. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018.). Četiri člana imenuje ministrica/ministar kulture, a jednoga člana među sobom biraju djelatnici Arhiva. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove: donosi program rada arhiva i nadzire njegovo izvršavanje, usvaja financijski plan, donosi izvješće o izvršenju programa rada arhiva, donosi izvješće o izvršavanju godišnjeg financijskog plana, donosi Statut arhiva uz suglasnost osnivača, na prijedlog ravnatelja donosi opći akt kojim se utvrđuju uvjeti, kriterij i način korištenja vlastitih prihoda, daje osnivaču i Ravnatelju arhiva prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te obavlja druge poslove određene zakonom ili Statutom arhiva.

Članovi upravnog vijeća Državnog arhiva u Zadru:

1. prof. dr. sc. Ante Bralić, Sveučilište u Zadru, predsjednik

2. dr. sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv

3. prof. dr. sc. Serđo Dokoza, Sveučilište u Zadru

4. Dina Bušić, dipl. muzikolog, Grad Zadar

5. Oliver Modrić, prof., predstavnik djelatnika Državnog arhiva u Zadru