Mjesto - arbanasi

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1 - ARBANASI MKR 1757-1813
INV.BR.1 - ARBANASI MKR 1757.-1813
INV.BR.10 - ARBANASI MKV 1855-1860
INV.BR.10 - ARBANASI MKV 1855.-1860
INV.BR.11 - ARBANASI MKM 1734-1829
INV.BR.11 - ARBANASI MKM 1734.-1829
INV.BR.12 - ARBANASI MKM 1812-1816
INV.BR.12 - ARBANASI MKM 1812.-1816
INV.BR.13 - ARBANASI MKM 1825-1839
INV.BR.13 - ARBANASI MKM 1825.-1839
INV.BR.14 - ARBANASI MKM 1839-1853
INV.BR.14 - ARBANASI MKM 1839.-1853
INV.BR.1761 - ARBANASI MKR 1855.-1875
INV.BR.1762 - ARBANASI MKM 1855.-1866
INV.BR.1763 - ARBANASI MKM 1866.-1886
INV.BR.1764 - ARBANASI MKA 1826
INV.BR.1842 - ARBANASI MKR 1875.-1888
INV.BR.2 - ARBANASI MKR 1769-1836
INV.BR.2 - ARBANASI MKR 1769.-1836
INV.BR.2013 - ARBANASI MKV 1860.-1890
INV.BR.2185 - ARBANASI MKR 1888-1902
INV.BR.2185 - ARBANASI MKR 1888.-1902
INV.BR.2209 - ARBANASI MKR 1902-1908
INV.BR.2209 - ARBANASI MKR 1902.-1908
INV.BR.3 - ARBANASI MKR 1813.-1832
INV.BR.3 - ARBANASI MKR 1813-1832
INV.BR.4 - ARBANASI MKR 1824-1833
INV.BR.4 - ARBANASI MKR 1824.-1833
INV.BR.5 - ARBANASI MKR 1833-1847
INV.BR.5 - ARBANASI MKR 1833.-1847
INV.BR.6 - ARBANASI MKR 1847-1853
INV.BR.6 - ARBANASI MKR 1847.-1853
INV.BR.7 - ARBANASI MKV 1734.-1827
INV.BR.7 - ARBANASI MKV 1734-1827
INV.BR.8 - ARBANASI MKV 1825-1845
INV.BR.8 - ARBANASI MKV 1825.-1845
INV.BR.9 - ARBANASI MKV 1845-1853
INV.BR.9 - ARBANASI MKV 1845.-1853