Digitalizirano gradivo Državnog arhiva u Zadru dostupno je na portalu eKultura, središnjem mrežnom mjestu koje osigurava pristup i pretraživanje digitalnih zbirki kulturne baštine Republike Hrvatske. Više o portalu pročitajte na poveznici https://ekultura.hr/about-portal/

Pristup portalu eKultura: https://ekultura.hr/

Istražite zbirku Državnog arhiva u Zadru