Rješavanje zahtjeva / Prijamni ured

Prijamni ured Državnog arhiva u Zadru

Uredovno vrijeme prijamnog ureda svakim radnim danom od 8:30 do 12:00 sati.

Adresa: Ruđera Boškovića 1, 23000 Zadar

T: +385 23 211 530; +385 23 312 486

F: +385 23 214 908

E: prijamni@dazd.hr, dazd@dazd.hr

Pošalji upit 

U Prijamnom uredu Arhiva zaprimaju se zahtjevi i izdaju ovjereni preslici arhivskog gradiva ( ugovori, presude, dosudnice, spisi ostavinskih rasprava, agrari, potvrde o radnom stažu, građevinske i uporabne dozvole, projekti, porezne isprave, itd.). Zahtjev se prosljeđuje nadležnom odjelu na rješavanje, a korisniku se izdaju ovjereni preslici uz naknadu prema Cjeniku DAZD-a odobrenom od Ministarstvo kulture.

Osim u Prijamnom uredu, zahtjev je moguće poslati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom koristeći obrazac.

Cjenik usluga DAZD-a

Prijamni ured Sabirnog arhivskog centra u Novalji

Uredovno vrijeme prijamnog ureda svakim radnim danom od 8:30 do 14:00 sati.

Prijamni ured zaprima zahtjeve za korištenje arhivskog gradiva te zahtjeve za izdavanje ovjerenih preslika, potvrda i uvjerenja. Naknade za usluge naplaćuju se po Cjeniku DAZD-a.

Adresa: Dalmatinska 16, 53 291 Novalja

T: +385 53 663 216

E: novalja@dazd.hr

Izdavanje ovjerenih preslika

Zahtjev za uvidom i/ili preslicima arhivskoga ili dokumentarnoga gradiva podnosi se osobno u Državnom arhivu u Zadru u pisanom obliku na tipiziranim službenim obrascima u Prijamnom uredu. Ako stranka nije u mogućnosti osobno podnijeti zahtjev, ispunjeni obrazac može se poslati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Ako traženo gradivo glasi na podnositelja zahtjeva, a pritom rokovi dostupnosti nisu istekli, podnositelj zahtjeva mora dokazati svoj identitet predočenjem osobnih isprava.
Ako se zahtjev šalje poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, podnositelj je dužan priložiti preslik osobne isprave.

Ako traženo gradivo ne glasi na podnositelja zahtjeva, a rokovi dostupnosti istoga nisu istekli, stranka je obvezna uz zahtjev priložiti i dokaz o svome pravnom interesu (punomoć, ovlaštenje, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor i sl.).

Prilikom predaje zahtjeva stranke su dužne ispuniti sve potrebne podatke. Fizičke osobe trebaju navesti ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i telefon/mobitel.
Zahtjevi pravnih osoba moraju sadržavati točan naziv tvrtke/institucije/udruge, OIB, adresu za isporuku preslika, e-mail adresu za dostavu e-računa/PDF računa, te ime i prezime osobe koja u ime pravne osobe predaje zahtjev.
Kod javnih naručitelja poželjna je i narudžbenica. Ukoliko nedostaje neki od navedenih podataka, zahtjev se ne može zaprimiti. 

Obrasci za izdavanje ovjerenih preslika:

Zahtjev - opći

Zahtjev - radni staž

Zahtjev - agrarna odluka

Zahtjev - građevinska dozvola

Zahtjev - kupoprodajni-darovni-diobeni ugovor

Zahtjev - ostavina

Zahtjev - presuda

Zahtjev - matične knjige