Predavanja

Zadar
"Melija Anijana i druge znamenite žene"
Drugo javno predavanje iz ciklusa ŽENE U PROŠLOSTI ZADRA