Mjesto - nin

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.2106 - NIN MKR 1854-1869
INV.BR.2107 - NIN MKR 1870.-1882
INV.BR.2108 - NIN MKV 1857-1886
INV.BR.2109 - NIN MKM 1851-1872
INV.BR.2110 - NIN MKM 1873.-1897
INV.BR.2256 - NIN MKR 1882-1902
INV.BR.650 - NIN MKK 1755-1797
INV.BR.650 - NIN MKK 1755.-1797
INV.BR.651 - NIN MKR 1825-1833
INV.BR.651 - NIN MKR 1825.-1833
INV.BR.652 - NIN MKR 1837-1854
INV.BR.652 - NIN MKR 1837.-1854
INV.BR.653 - NIN MKV 1755-1797
INV.BR.653 - NIN MKV 1755.-1797
INV.BR.654 - NIN MKV 1825-1854
INV.BR.654 - NIN MKV 1825.-1854
INV.BR.655 - NIN MKV 1854-1854
INV.BR.655 - NIN MKV 1854.-1854
INV.BR.656 - NIN MKM 1755-1797
INV.BR.656 - NIN MKM 1755.-1797
INV.BR.657 - NIN MKM 1825-1839
INV.BR.657 - NIN MKM 1825.-1839
INV.BR.658 - NIN MKM 1839-1851
INV.BR.658 - NIN MKM 1839.-1851