Mjesto - sukosan

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1204 - SUKOŠAN MKR 1658.-1732
INV.BR.1205 - SUKOŠAN MKR 1732.-1760
INV.BR.1206 - SUKOŠAN MKR 1761.-1811
INV.BR.1207 - SUKOŠAN MKR 1812.-1830
INV.BR.1208 - SUKOŠAN MKR 1825-1857
INV.BR.1208 - SUKOŠAN MKR 1825.-1857
INV.BR.1209 - SUKOŠAN MKV 1658.-1775
INV.BR.1210 - SUKOŠAN MKV 1776.-1826
INV.BR.1211 - SUKOŠAN MKV 1825.-1857
INV.BR.1212 - SUKOŠAN MKM 1658-1759
INV.BR.1213 - SUKOŠAN MKM 1765-1799
INV.BR.1214 - SUKOŠAN MKM 1800-1826
INV.BR.1215 - SUKOŠAN MKM 1825.-1855
INV.BR.1850 - SUKOŠAN MKM 1855.-1889
INV.BR.2054 - SUKOŠAN MKR 1857.-1892
INV.BR.2055 - SUKOŠAN MKV 1858.-1902