Državni arhiv u Zadru nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Državnog arhiva u Zadru koja se nalazi na adresi www.dazd.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.dazd.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica.

Nepristupačan sadržaj

a) Mrežna stranica www.dazd.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom, a iznimke od usklađenosti očituju se u slijedećem:

  • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
  • Tekst nije poravnat ulijevo. Postoje poveznice na PDF i Word dokumente.
  • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
  • Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.

b) nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Državni arhiv u Zadru se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. stavak 2. točka a) Zakona, svi oblici uredskih datoteka koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. Državni arhiv u Zadru kvalificira kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.

U skladu s člankom 3. stavak 2. točka f) podtočka 2. Zakona, Digitalnom arhivu se ne može u potpunosti pristupiti zbog nedostupnosti automatiziranih i isplativih rješenja kojima bi se tekst rukopisa i drugih predmeta iz zbirke baštine lako izvadio i pretvorio u sadržaj koji je usklađen sa zahtjevima pristupačnosti. Iz navedenog razloga izuzet je od primjene Zakona.

U skladu s člankom 3. stavak 2. točka h) Zakona, Arhivski vodiči Državnoga arhiva u Zadru i Arhiva Zadarske nadbiskupije kvalificirani su kao arhiva. Iz navedenog razloga izuzeti su od primjene Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 7. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog arhiva u Zadru i korištenje alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Državni arhiv u Zadru će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Državni arhiv u Zadru. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Državnog arhiva u Zadru korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dazd@dazd.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr