Obavijesti

Obavijest o radu sa strankama

Prijamni ured i Čitaonica

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-21-383 od 26. svibnja 2021., Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave od 27. studenoga 2020., za vrijeme trajanje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,

PRIJAMNI URED rad sa strankama nastavit će obavljati radnim danom prvenstveno putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem. Stranke mogu svoje zahtjeve dostaviti redovnom, elektroničkom poštom ili telefonom na dazd@dazd.hr, prijamni@dazd.hr, telefon: 023 211 530, faks: 023 214 908).

Ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti, rad sa strankom obavit će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem.

U ČITAONICI se dozvoljava istodoban boravak najviše 10 korisnika na označenim mjestima. Korisnici su dužni najaviti dolazak (citaonica@dazd.hr, telefon: 023 627 353).

Pauza za prozračivanje čitaonice je od 11:00 do 11:30 sati svakim danom te srijedom dodatno od 15:00 do 15:30 sati. Za vrijeme prozračivanja korisnici su dužni napustiti prostor čitaonice.

Vjesnik dalmatinskih arhiva – Poziv na suradnju

Državni arhiv u Zadru ove je godine izvršni urednik drugoga broja časopisa Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije, koji zajedno izdaju Državni arhivi u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru. Pozivamo sve zainteresirane, a posebno istraživače u našim arhivima, da svojim znanstvenim i stručnim prilozima doprinesu ovome izdanju. U prilogu se nalaze Pozivno pismo i Upute autorima.

Obavijest o radu sa strankama

Prijamni ured i Čitaonica

Sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave od 2. studenoga 2020., za vrijeme trajanje epidemije bolesti COVID-19, PRIJAMNI URED neće obavljati neposredan rad sa strankama. Stranke mogu svoje zahtjeve dostaviti redovnom, elektroničkom poštom ili telefonom (dazd@dazd.hr, prijamni@dazd.hr, telefon: 023 211 530, faks: 023 214 908).

Ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti, rad sa strankom obavit će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem.

U ČITAONICI se dozvoljava istodoban boravak najviše 5 korisnika na označenim mjestima. Korisnici su dužni najaviti dolazak (citaonica@dazd.hr, telefon: 023 627 353).

Pauza za prozračivanje čitaonice je od 11:00 do 11:30 sati svakim danom te srijedom dodatno od 15:00 do 15:30 sati. Za vrijeme prozračivanja korisnici su dužni napustiti prostor čitaonice.

Obavijest o odgodi seminara za djelatnike u pismohranama i o polaganju stručnog ispita

Obavještavamo vas da se zbog epidemioloških mjera planirani seminar za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva neće održati.

Stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva održat će se  lipnja 2021. u Državnom arhivu u Zadru. Krajnji rok prijave polaganja ispita u Zadru je 2. svibnja 2021. godine (30 dana prije ispitnog roka).

  Obavijest korisnicima

  Temeljem čl. 11. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/2007, 78/2017) i Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020., Državni arhiv u Zadru predao je Državnom arhivu u Šibeniku arhivsko gradivo koje je nastalo na području njegove nadležnosti. Popis predanoga gradiva nalazi se u privitku ove obavijesti.

  U digitalnom obliku u čitaonici našega Arhiva korisnicima će i dalje biti dostupno sljedeće gradivo:

  Bilježnici Šibenika:

  Martin Ferro (1426.); Antun Campolongo (1440.-1483.); Frane i Petar de Serenis (1441.-1443.); Rafael Ferro (1448.-1454.); Ivan Krstitelj Lukačić (1449.); Manfred Petronja (1455.-1458.); Karatus Vitale (1451.-1470.); Ilija Banjvarić (1457.-1467.); Kristofor pok. Andrije (1457.-1484.); Ante de Martinis (1461.-1488.); Grgur pok. Lovrinca de Dominicis (1470.-1494.); Daniel Compolongo (1483.-1487.).

  Općina Šibenik (1455.-1797.):

  Gradivo iz kutija 1, 2 i 3: Šibenski knezovi kancelarija; Izvanredni poslovi (1456.-1518.)

  Obavijest o radu s korisnicima

  Poštovani korisnici,

  sukladno uputama nadležnih službi, Državni arhiv u Zadru s korisnicima radi na sljedeći način:

  1. U čitaonici se dozvoljava istodoban boravak najviše 7 korisnika na označenim mjestima. Korisnici su dužni najaviti dolazak.
  2. Uvodi se obvezna stanka radi prozračivanja čitaonice od 11:00 do 11:30 sati svakim danom te srijedom dodatno od 15:00 do 15:30 sati. Za vrijeme stanke korisnici su dužni napustiti prostor čitaonice.

  Obavijest o obveznom korištenju zaštitnih maski

  Sukladno dopuni Odluke o obveznom korištenju zaštitnih maski za lice za vrijeme trajanja epidemije  COVID-19  korisnici su dužni nositi iste u prostorijama Državnog arhiva u Zadru                  /Čitaonica, Prijamni ured/.

  Hvala na razumijevanju.

  Obavijest o radu s korisnicima

  Poštovani korisnici,

  sukladno uputama nadležnih službi, Državni arhiv u Zadru s korisnicima radi na sljedeći način:

  1. Čitaonica DAZD-a radit će uobičajenim radnim vremenom, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 do 14,00 sati, a srijedom od 8,30 do 18,00 sati (uz prethodnu najavu do ponedjeljka u 16,00 sati za rad srijedom popodne).

  U čitaonici je dopušten istodoban boravak najviše 10 korisnika na označenim mjestima.

  Za rad u čitaonici korisnici se moraju i dalje prethodno najaviti e-poštom na citaonica@dazd.hr ili na telefon 023 627 353.

  2. U čitaonici Arhiva Zadarske Nadbiskupije dopušten je istodoban boravak najviše 2 korisnika. Čitaonica je otvorena od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 do 14,00 sati. Za rad je potrebna prethodna prijava na azdn@dazd.hr ili na telefon 023 208 662.

  3. Potrebno je osigurati fizičku udaljenost između korisnika te zaposlenika u čitaonici od 1,5 m u svim smjerovima. U prostoru čitaonica korisnici su dužni pridržavati se pravila o udaljenosti, provoditi obveznu dezinfekciju ruku, pridržavati se istaknutih uputa i preporuka općih pravila o higijeni.

  Djelatnici u čitaonici dužni su brinuti o tome da se svi korisnici pridržavaju higijenskih pravila i mjera fizičke udaljenosti.

  Preporučuje se korisnicima da sa sobom donesu osobnu zaštitnu opremu (zaštitnu masku, jednokratne rukavice) i pribor za pisanje (papir, grafitnu olovku, gumicu), ako će im biti potreban.

  4. Prijamni ured radit će sa strankama u uobičajenom radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 8,30 do 12,00 sati.

  Djelatnici u Prijamnom uredu poticat će i dalje stranke na podnošenje zahtjeva  putem elektroničke pošte na dazd@dazd.hr ili prijamni@dazd.hr, zemaljske pošte ili telefonom, u slučajevima kada je to moguće.

  Neposredni rad sa strankama obavljat će se isključivo na pultu preko zaštitne pregrade.

  Djelatnicima koji dolaze u kontakt sa strankama bit će osigurane zaštitne maske i rukavice.

  Djelatnik koji rješava zahtjev dogovorit će sa strankom točan termin uvida, a u koordinaciji s djelatnikom u čitaonici. Pritom će se pridržavati svih propisanih mjera za rad čitaonice.

  Naplata usluga i preuzimanje dokumenata stranaka moći će se obaviti neposredno na pultu Prijamnog ureda.

  Obavijest o radu s korisnicima

  Arhiv Zadarske nadbiskupije

  11. svibnja 2020.

  Arhiv Zadarske nadbiskupije do daljnjega radi s korisnicima na sljedeći način:

  1. Čitaonica se otvara za korisnike od 11. svibnja 2020. radnim danima u vremenu od 8,30 do 13,00 sati

  2. U čitaonici je dopušten istovremeni boravak najviše jednog korisnika. Za rad u čitaonici korisnici se moraju prethodno najaviti e-poštom na azdn@dazd.hr ili na telefon 023 208-662.

  3. Preporučuje se korisnicima da sa sobom donesu osobnu zaštitnu opremu (zaštitnu masku, jednokratne rukavice).

  4. Zahtjevi za izdavanje (ne)ovjerenih preslika arhivskog gradiva zaprimaju se elektronskom poštom (azdn@dazd.hr), zemaljskom poštom ili na telefon (023 208-662).

  Obavijest o radu s korisnicima

  Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (NN 50/2020), preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Smjernicama Ministarstva kulture za normalizaciju rada u arhivima, knjižnicama i muzejima, Državni arhiv u Zadru do daljnjega radi s korisnicima kako slijedi:

  1. Čitaonica se otvara za korisnike od 28. travnja 2020. godine radnim danima u vremenu od 8,30 do 13,30 sati, a srijedom od 8,30 do 17,30 sati (uz prethodnu najavu do ponedjeljka u 16,00 sati za rad srijedom popodne).
  2. U čitaonici je dopušten istovremeni boravak najviše 5 korisnika na označenim mjestima. Za rad u čitaonici korisnici se moraju prethodno najaviti e-poštom na citaonica@dazd.hr ili na telefon 023 627 353.
  3. Preporučuje se korisnicima da sa sobom donesu osobnu zaštitnu opremu (zaštitnu masku, jednokratne rukavice).
  4. Zahtjevi za izdavanje (ne)ovjerenih preslika arhivskog gradiva i dalje se zaprimaju isključivo elektronskom poštom, zemaljskom poštom ili na telefon (e-mail: prijamni@dazd.hr i dazd@dazd.hr; telefon: 023 211 530 (lokal 1).

  Obavijest o odgodi stručnog seminara za djelatnike u pismohranama

  obavještavamo zainteresirane da se do daljnjega odgađa stručni seminar za djelatnike u pismohranama, određen za 21. i 22. travnja. Nove obavijesti o seminaru bit će dostupne na našim mrežnim stranicama ( www.dazd.hr )

  Sve informacije vezane za termin polaganja ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva molimo pratite na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva ( www.arhiv.hr )

  Sretan Uskrs

  Sretan Uskrs

  Obavijest o promjenama u radu Državnog arhiva u Zadru

  U cilju suzbijanja širenja zaraze korona virusom, od utorka 17. ožujka 2020. Državni arhiv u Zadru prekida izravan rad s korisnicima. Zatvaraju se čitaonica i prijamni ured u zgradi Državnog arhiva u Zadru, čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije i rad s korisnicima u Sabirnom arhivskom centru u Novalji.

  Pročitajte više u priloženom dokumentu.

  Stručni seminar za djelatnike u pismohranama, 21. - 22. travnja 2020.

  Obavještavamo zaineresirane da se do daljnjega odgađa stručni seminar za djelatnike u pismohranama, određen za 21. i 22. travnja. Nove obavijesti o seminaru bit će dostupne na našim mrežnim stranicama ( www.dazd.hr )

  Sve informacije vezane za termin polaganja ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva molimo pratite na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva ( www.arhiv.hr )

  Državni arhiv u Zadru želi Vam sretan Božić i uspješnu novu 2020. godinu

  Državni arhiv u Zadru želi Vam sretan Božić i uspješnu novu 2020. godinu

  Obavijest o odabiru kandidata

  Specijalist suradnik za arhivsko gradivo (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (12 mjeseci), nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena, 20 sati tjedno)

  Stručni savjetnik za računovodstveno-knjigovodstvene poslove (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

  Obavijest

  Državni arhiv u Zadru, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa (NN 94/18), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019. godine.
  Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Državni arhiv u Zadru od navedenog datuma neće biti u mogućnosti zaprimiti, obraditi niti platiti račun za izvršenu uslugu poslan poštom ili e-mailom. Jedini računi koje ćemo moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku poslani putem informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Državnog arhiva u Zadru je FINA.

  Obavijest

  Poštovani korisnici,
  čitaonica će u srijedu, 19. lipnja, kao i u srijedu, 26. lipnja 2019. biti otvorena za korištenje gradiva kao i ostalim radnim danima od 8:30 do 14:00 sati.