Mjesto - skradin

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1093 - SKRADIN MKR 1746-1767
INV.BR.1094 - SKRADIN MKR 1768-1795
INV.BR.1095 - SKRADIN MKR 1795-1806
INV.BR.1096 - SKRADIN MKR 1807-1812
INV.BR.1097 - SKRADIN MKR 1812-1820
INV.BR.1098 - SKRADIN MKR 1821-1830
INV.BR.1099 - SKRADIN MKR 1825-1830
INV.BR.1100 - SKRADIN MKR 1825-1830
INV.BR.1101 - SKRADIN MKR 1831-1834
INV.BR.1102 - SKRADIN MKR 1835-1850
INV.BR.1103 - SKRADIN MKR 1836-1839
INV.BR.1104 - SKRADIN MKV 1795-1812
INV.BR.1105 - SKRADIN MKV 1815-1820
INV.BR.1106 - SKRADIN MKV 1821-1837
INV.BR.1107 - SKRADIN MKV 1825-1830
INV.BR.1108 - SKRADIN MKV 1830-1840
INV.BR.1109 - SKRADIN MKV 1831-1840
INV.BR.1117 - SKRADIN MKM 1830
INV.BR.1133 - SKRADIN PRAVOSL. MKM 1791-1812
INV.BR.1134 - SKRADIN PRAVOSL. MKM 1812-1831