Mjesto - knin

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1891 - KNIN MKR 1860-1883
INV.BR.1892 - KNIN MKM 1853-1866
INV.BR.1893 - KNIN MKV 1858-1894
INV.BR.1894 - KNIN MKV 1871-1924
INV.BR.456 - KNIN MKR 1689-1701
INV.BR.457 - KNIN MKR 1710-1711
INV.BR.458 - KNIN MKR 1712-1724
INV.BR.459 - KNIN MKR 1728-1753
INV.BR.460 - KNIN MKR 1754-1769
INV.BR.461 - KNIN MKR 1769-1803
INV.BR.462 - KNIN MKR 1803-1812
INV.BR.463 - KNIN MKR 1813-1857
INV.BR.464 - KNIN MKR 1825-1828
INV.BR.465 - KNIN MKR 1826-1836
INV.BR.466 - KNIN MKR 1836-1848
INV.BR.467 - KNIN MKR 1848-1860
INV.BR.468 - KNIN MKV 1813-1860
INV.BR.469 - KNIN MKV 1690-1701
INV.BR.470 - KNIN MKV 1712-1720
INV.BR.470A - KNIN MKV 1770-1802
INV.BR.471 - KNIN MKV 1825-1829
INV.BR.472 - KNIN MKV 1830-1843
INV.BR.474 - KNIN MKM 1689-1701
INV.BR.475 - KNIN MKM 1779-1803
INV.BR.476 - KNIN MKM 1803-1812
INV.BR.477 - KNIN MKM 1813-1860
INV.BR.478 - KNIN MKM 1825-1832
INV.BR.479 - KNIN MKM 1832-1840
INV.BR.480 - KNIN MKM 1840-1853
INV.BR.481 - KNIN MKRVM 1704-1709
INV.BR.482 - KNIN MKM 1712-1721
INV.BR.483 - KNIN MKRMV 1721-1723
INV.BR.484 - KNIN MKV 1802-1812
INV.BR.485 - KNIN MKRVM 1812
INV.BR.486 - KNIN MKM 1847-1855