Knjižnica

Knjižnica Državnog arhiva u Zadru nastala je od Knjižnice C. k. Namjesništva (K. k. Statthalterei Bibliothek) osnovane 1894. godine. Za osnivanje je zaslužan tadašnji dvorski savjetnik Nikola Nardelli, a za uređenje i rad upravitelj Namjesničkog arhiva Sebastian Böttner te arhivist i prvi knjižničar Heinrich Böttner. Knjižnica je bila namijenjena službenicima Namjesništva i istraživačima arhivske građe koji su od sredine 19. stoljeća intenzivnije istraživali povijest Dalmacije i stariju hrvatsku povijest. Knjižnična građa nabavljala se razmjenama, darovima, kupnjama (pretplata na službena izdanja iz svih većih središta Austro-Ugarske Monarhije, osobito na periodiku) Od 1895. godine dobivala je obvezne primjerke publikacija tiskanih u Dalmaciji.

U Knjižnici ima 55.000 svezaka knjiga, brošura, časopisa, novina, rukopisa i druge knjižnične građe. Od toga je 25.000 svezaka stare i rijetke građe od 15. do sredine 19. stoljeća. Posebno su vrijedni prvotisci statuta dalmatinskih gradova, knjige o povijesti Dalmacije, putopisi, izdanja Matice dalmatinske, najstarija djela tiskana u Zadru i ostalim dalmatinskim gradovima, stari atlasi te zbirke rukopisa i periodike. Knjižnica sadrži tiskanu građu za upravnu povijest Dalmacije, stenografske bilješke Carevinskog vijeća, Gospodske kuće i Dalmatinskog sabora, izdanja Statističke komisije i Bečke akademije i jednu od najvećih zbirki starih hrvatskih novina i časopisa iz 19. i 20. stoljeća. Knjižnična građa je na hrvatskome, talijanskom, latinskom, njemačkom, francuskom i nekim drugim jezicima. Prevladava latiničko pismo, a ima i djela na ćirilici,  na drugim pismima (bosanica, glagoljica, arabica). Djela na njemačkom jeziku pisana su većim dijelom goticom. Knjižnična građa je dostupna u čitaonici Državnog arhiva u Zadru u originalima i preslicima.

CROLIST

T: +385 23  627 354

E: knjiznica@dazd.hr