Mjesto - turanj

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1356 - TURANJ MKR 1694-1839
INV.BR.1357 - TURANJ MKR 1825-1830
INV.BR.1358 - TURANJ MKR 1830-1841
INV.BR.1359 - TURANJ MKR 1841-1849
INV.BR.1360 - TURANJ MKR 1849-1857
INV.BR.1361 - TURANJ MKV 1694.-1839
INV.BR.1362 - TURANJ MKV 1825-1834
INV.BR.1363 - TURANJ MKV 1834-1857
INV.BR.1364 - TURANJ MKM 1696.-1839
INV.BR.1365 - TURANJ MKM 1825.-1833
INV.BR.1366 - TURANJ MKM 1833.-1850
INV.BR.1367 - TURANJ MKM 1850.-1860
INV.BR.1951 - TURANJ MKR 1857- 1871
INV.BR.1952 - TURANJ MKR 1871-1894
INV.BR.1953 - TURANJ MKM 1860.-1884
INV.BR.2282 - TURANJ MKR 1894-1913
INV.BR.2283 - TURANJ MKV 1858-1907
INV.BR.2284 - TURANJ MKM 1884-1906