Mjesto - primosten

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.891 - PRIMOŠTEN MKR 1719-1752
INV.BR.892 - PRIMOŠTEN MKR 1752-1812
INV.BR.893 - PRIMOŠTEN MKR 1815-1832
INV.BR.894 - PRIMOŠTEN MKR 1826-1831
INV.BR.895 - PRIMOŠTEN MKR 1826-1831
INV.BR.896 - PRIMOŠTEN MKR 1831-1836
INV.BR.897 - PRIMOŠTEN MKR 1831-1852
INV.BR.898 - PRIMOŠTEN MKV 1721-1774
INV.BR.899 - PRIMOŠTEN MKV 1774-1812
INV.BR.900 - PRIMOŠTEN MKV 1815-1852
INV.BR.901 - PRIMOŠTEN MKV 1826-1836
INV.BR.902 - PRIMOŠTEN MKV 1826-1836 – kopija
INV.BR.903 - PRIMOŠTEN MKV 1837-1857
INV.BR.904 - PRIMOŠTEN MKM 1774-1812
INV.BR.905 - PRIMOŠTEN MKM 1815-1852
INV.BR.906 - PRIMOŠTEN MKM 1826-1832
INV.BR.907 - PRIMOŠTEN MKM 1832-1840
INV.BR.908 - PRIMOŠTEN MKM 1840-1857
INV.BR.909 - PRIMOŠTEN MKRVM 1667-1696
INV.BR.910 - PRIMOŠTEN MKKVM 1620-1649
INV.BR.910 - PRIMOŠTEN MKRVM 1620-1649
INV.BR.911 - PRIMOŠTEN MKRVM 1812
INV.BR.912 - PRIMOŠTEN MKA 1868