Stručni ispiti za djelatnike u pismohranama

Seminar za djelatnike u pismohranama

Djelatnici u pismohranama državnih tijela, tijelima lokalne samouprave i uprave, javnim ustanovama te drugi stavaratelji i imatelji obvezni su položiti stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i dokumentarnoga gradiva.

Ispiti se polažu prema programu koji je propisan Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004).

Državni arhiv u Zadru, sukladno zakonskim propisima i svojim obvezama, organizira pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita. Polaznici tečaja nakon predavanja arhivskih stručnjaka za ovo područje dobivaju priručnik s pitanjima i Zbirku propisa iz arhivskog poslovanja u Republici Hrvatskoj. Budući da je tečaj namijenjen djelatnicima  ustanova u neposrednoj nadležnosti Državnoga arhiva u Zadru, za tečaj se mogu prijaviti i druge zainteresirane osobe.

Ispit se polaže pred Povjerenstvom Hrvatskoga državnog arhiva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i dokumentarnog gradiva. Ukoliko ima dovoljan broj kandidata HDA i DAZD organiziraju polaganje ispita u Zadru.

* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18NN 98/19)

* Pravilnik o upravljanju dokumentarim gradivom izvan arhiva (NN, 105/2020)

* Pravilnik o korištenju javnog arhivskoga gradiva (NN 121/19)

* Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19)

* Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

Prijavnica za ispit