Državni arhivi u RH

Poveznice:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA REPUBLIKE HRVATSKE
http://www.min-kulture.hr

Hrvatski državni arhiv (HDA)
Marulićev trg 21, 10 000 Zagreb
tel. 01/4801-999
fax. 01/4829-000
e-mail: hda@arhiv.hr
http://www.arhiv.hr

Državni arhiv u Bjelovaru (DABJ)
Trg Eugena Kvaternika 3, 43 000 Bjelovar
tel. 043/244-487, 043/241-954, 043/220-487
fax. 043/244-487
e-mail: drzavni-arhiv-bj@bj.t-com.hr
http://www.kultura.hr/Ustanove/DABJ

Državni arhiv u Dubrovniku (DADU)
Ulica sv. Dominika 1, 20 000 Dubrovnik
tel. 020/321-032, 020/321-031,
fax. 020/321-060
e-mail: dad@dad.hr
http://www.dad.hr

Sabirni arhivski centar Metković-Opuzen-Ploče (DADU-SCM)
A. Hebranga 4, 10 350 Metković
tel. 020/690-733,
fax. 020/690-734

Sabirni arhivski centar Korčula-Lastovo
Mratin-Kampuš, 20275 Žrnovo
tel. 020/721-520,
fax. 020/721-521
e-mail: dad@dad.hr

Državni arhiv u Gospiću (DAGS)
Kaniška 17, 53 000 Gospić
tel. 053/560-440,
fax. 053/560-441
e-mail: drzavni-arhiv@gs.t-com.hrinfo@arhiv-gospic.hr
http://www.arhiv-gospic.hr

Državni arhiv u Karlovcu (DAKA)
Ljudevita Šestića 5, 47 000 Karlovac
tel. 047/412-366,
fax. 047/412-362
e-mail: daka-arhiv@ka.t-com.hr

Državni arhiv za Međimurje (DAM)
Štrigova 102, 40 312 Štrigova
tel./fax.040/312-600
e-mail: dram@dram.hr
http://www.dram.hr

Državni arhiv u Osijeku (DAOS)
Kamila Firingera 1, 31 000 Osijek
tel. 031/207-240, 031/207-242,
fax. 031/200-337
e-mail: drzavni-arhiv-os@os.t-com.hr
http://www.dao.hr

Državni arhiv u Pazinu (DAPA)
Vladimira Nazora 3, 52 000 Pazin
tel. 052/624-077,
fax. 052/624-472
e-mail: dapa@dapa.hr
http://www.dapa.hr

Državni arhiv u Rijeci (DARI)
Park Nikole Hosta 2, 51 000 Rijeka
tel. 051/336-445, 051/336-447
e-mail: drzavni-arhiv@ri.t-com.hr
http://www.riarhiv.hr

Sabirni arhivski centar Senj (DARI-SE)
Strmac 3, 53 270 Senj
tel.053/882-006
e-mail: drzavni-arhiv@ri.t-com.hr

Državni arhiv u Sisku (DASK)
Frankopanska 21, 44 000 Sisak
tel. 044/525-060,
fax. 044/540-860
e-mail: info@dask.hr
http://www.dask.hr

Sabirni arhivski centar Petrinja (DASK-SACP)
Ivana Gundulića 1
tel/fax 044/815-261
e-mail: ivica.sustic@dask.hr

Državni arhiv u Slavonskom Brodu (DASB)
A. Cesarca 1, 35 000 Slavonski Brod
tel/fax. 035/446-573
e-mail: dasb@dasb.hr
http://www.dasb.hr

Odjel u Novoj Gradiški (DASB-NG)
Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška
tel. 035/361-053

Odjel u Požegi (DASB-PŽ)
Županjska 13, 34 000 Požega
tel. 034/272-695

Državni arhiv u Splitu (DAST)
Glagoljaška 18, 21 000 Split
tel. 021/348-914, 021/684-641,
fax. 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr
http://www.das.hr

Državni arhiv u Šibeniku (DAŠI)
Velimira Škorpika 5, 22 000  Šibenik
tel/fax. 022/312-514
e-mail: dasi@dasi.hr
http://www.dasi.hr

Državni arhiv u Varaždinu (DAVŽ)
Trstenjakova 7, 42 000 Varaždin
tel. 042/332-500,
fax. 042/332-508
e-mail: dav@dav.hr
http://www.dav.hr

Arhivski sabirni centar Koprivnica (DAVŽ-ASC-KC)
Oružanska 25, 48000 Koprivnica
tel/fax 048/642-154
e-mail: dav@kc.t-com.hr

Arhivski sabirni centar Krapina (DAVŽ-ASC-KR)
Velika Ves 137, 49224 Lepajci
tel/fax 049/342-202
e-mail: dav@kr.t-com.hr

Državni arhiv u Virovitici (DAVT)
Trg bana J.Jelačića 24, 33 000 Virovitica
tel. 033/801-900, fax. 033/801-902
e-mail: arhiv.virovitica@vt.t-com.hr

Državni arhiv u Vukovaru (DAVU)
Dr. Franje Tuđmana 8, 32 000 Vukovar
tel./fax. 032/425-195
e-mail: drzavni.arhiv.vu@davu.hr

Arhivski sabirni centar u Vinkovcima (DAVU-ASC-VK)
Vojarska 1, 32 100 Vinkovci
tel./fax. 032/333-934
e-mail: drzavni-arhiv@vk.t-com.hr

Državni arhiv u Zagrebu (DAZG)
Opatička 29, 10 000 Zagreb
tel. 01/4807-150, fax. 01/4807-157
e-mail: info@daz.hr
http://www.daz.hr

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Marulićev trg 21, 10000 Zagreb
Tel: 01 4801 915
Fax: 01 4829 268
e-mail: centar@centardomovinskograta.hr
e-mail: www.centardomovinskograta.hr