Mjesto - kastel

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.398 - KAŠTEL - GOMILICA MKV 1825-1857
INV.BR.399 - KAŠTEL - KAMBELOVAC MKR 1825-1855
INV.BR.400 - KAŠTEL - KAMBELOVAC MKV 1825-1908
INV.BR.401 - KAŠTEL - LUKŠIĆ MKR 1825-1838
INV.BR.402 - KAŠTEL - LUKŠIĆ MKR 1838-1858
INV.BR.403 - KAŠTEL - LUKŠIĆ MKV 1825-1849
INV.BR.404 - KAŠTEL - LUKŠIĆ MKV 1849-1857
INV.BR.405 - KAŠTEL - LUKŠIĆ MKM 1824-1836
INV.BR.406 - KAŠTEL - NOVI MKV 1825-1848
INV.BR.407 - KAŠTEL - NOVI MKV 1849-1857
INV.BR.408 - KAŠTEL - NOVI MKM 1825-1836
INV.BR.409 - KAŠTEL - STARI MKR 1834-1853
INV.BR.410 - KAŠTEL - STARI MKV 1825-1836
INV.BR.411 - KAŠTEL - STARI MKV 1836-1849
INV.BR.412 - KAŠTEL - STARI MKV 1850-1857
INV.BR.413 - KAŠTEL - STARI MKV 1825-1835
INV.BR.414 - KAŠTEL - STARI MKM 1835-1844
INV.BR.415 - KAŠTEL - STARI MKM 1844-1853
INV.BR.416 - KAŠTEL - SUĆURAC MKR 1825-1846
INV.BR.417 - KAŠTEL - SUĆURAC MKV 1825-1853
INV.BR.418 - KAŠTEL - SUĆURAC MKV 1853-1857
INV.BR.419 - KAŠTEL - SUĆURAC MKM 1825-1855
INV.BR.420 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKR 1632-1666
INV.BR.421 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKR 1666-1711
INV.BR.422 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKR 1711-1719
INV.BR.423 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKR 1730-1758
INV.BR.424 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKR 1758-1786
INV.BR.425 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKR 1786-1812
INV.BR.426 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKR 1812-1824
INV.BR.427 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKR 1825-1831
INV.BR.428 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKV 1636-1665
INV.BR.429 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKV 1666-1711
INV.BR.430 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKV 1711-1719
INV.BR.431 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKV 1730-1791
INV.BR.432 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKV 1790-1811
INV.BR.433 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKV 1812-1829
INV.BR.434 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKV 1825-1857
INV.BR.435 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKM 1636-1666
INV.BR.436 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKM 1711-1720
INV.BR.437 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKM 1730-1771
INV.BR.438 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKM 1791-1812
INV.BR.439 - KAŠTEL - ŠTAFILIĆ MKM 1812-1829