Mjesto - vrbnik

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1453 - VRBNIK MKK 1813-1825
INV.BR.1454 - VRBNIK MKR 1825-1828
INV.BR.1455 - VRBNIK MKR 1828-1830
INV.BR.1456 - VRBNIK MKR 1831-1836
INV.BR.1457 - VRBNIK MKK 1831-1839
INV.BR.1458 - VRBNIK MKR 1836-1842
INV.BR.1459 - VRBNIK MKR 1842-1849
INV.BR.1460 - VRBNIK MKR 1849-1860
INV.BR.1461 - VRBNIK MKV 1832-1841
INV.BR.1462 - VRBNIK MKV 1832-1843
INV.BR.1463 - VRBNIK MKV 1844-1849
INV.BR.1464 - VRBNIK MKV 1849-1857
INV.BR.1466 - VRBNIK MKM 1825-1830
INV.BR.1467 - VRBNIK MKM 1832-1837
INV.BR.1468 - VRBNIK MKM 1831-1841
INV.BR.1469 - VRBNIK MKM 1837-1846
INV.BR.1470 - VRBNIK MKM 1846-1849
INV.BR.1471 - VRBNIK MKM 1849-1864
INV.BR.1954 - VRBNIK MKR 1860-1884
INV.BR.1955 - VRBNIK MKR 1884-1901
INV.BR.1956 - VRBNIK MKV 1858-1898
INV.BR.1957 - VRBNIK MKM 1864-1879
INV.BR.1958 - VRBNIK MKM 1879-1901
INV.BR.1959 - VRBNIK MKM 1901-1912
INV.BR.270 - VRBNIK MKA 1730-1823