Vjesnik dalmatinskih arhiva - Izvori i prilozi za povijest Dalmacije

Arhiv dalmatinskog Namjesništva u Zadru započeo je godine 1901. izdavati tromjesečni časopis Tabularium – arhivi u Dalmaciji, koji kao takav predstavlja prvi arhivski časopis na području današnje Republike Hrvatske. Premda časopis nije bio duga vijeka (kroz tri godine izdano je 12 svezaka), tradicija izdavanja arhivskih vrela u profiliranoj publikaciji ovakvog tipa nastavljena je nakon Drugoga svjetskog rata najprije u ondašnjem Državnom arhivu Zadar (serijska edicija Miscellanea), a od 1974. do 2018. godine u Državnom arhivu u Splitu kroz renomirani časopis Građa i prilozi za prošlost Dalmacije.

Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije zajednički je znanstveni i stručni časopis državnih arhiva u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru namijenjen objavljivanju arhivskih izvora te arhivističkih, historiografskih i srodnih znanstvenih i stručnih priloga. Časopis izlazi jednom godišnje (prvi broj 2020. godine), a u uređivanju pojedinog broja arhivi-izdavači se ciklički izmjenjuju.

Više informacija o časopisu i dosada objavljeni brojevi dostupni su na mrežnoj stranici www.vda.hr 

vjesnik2.jpg