Mjesto - komiza

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1629 - KOMIŽA MKV 1837-1867
INV.BR.1630 - KOMIŽA MKV 1825-1837
INV.BR.1631 - KOMIŽA MKM 1825-1835
INV.BR.1632 - KOMIŽA MKM 1835-1839
INV.BR.1633 - KOMIŽA MKM 1839-1848
INV.BR.496 - KOMIŽA MKR 1636-1685
INV.BR.497 - KOMIŽA MKR 1685-1778
INV.BR.498 - KOMIŽA MKR 1739-1766
INV.BR.499 - KOMIŽA MKR 1766-1798
INV.BR.500 - KOMIŽA MKR 1807-1841
INV.BR.501 - KOMIŽA MKR 1824-1835
INV.BR.502 - KOMIŽA MKR 1835-1838
INV.BR.503 - KOMIŽA MKR 1838-1844
INV.BR.504 - KOMIŽA MKR 1841-1842
INV.BR.505 - KOMIŽA MKR 1844-1851
INV.BR.506 - KOMIŽA MKR 1851-1859
INV.BR.507 - KOMIŽA MKV 1683-1779
INV.BR.508 - KOMIŽA MKV 1778-1822
INV.BR.509 - KOMIŽA MKV 1823-1844
INV.BR.510 - KOMIŽA MKM 1683-1766
INV.BR.511 - KOMIŽA MKM 1766-1842