Mjesto - stankovci

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1152 - STANKOVCI MKR 1720-1752
INV.BR.1153 - STANKOVCI MKR 1724-1750
INV.BR.1154 - STANKOVCI MKR 1752-1760
INV.BR.1155 - STANKOVCI MKR 1758-1785
INV.BR.1156 - STANKOVCI MKR 1786-1796
INV.BR.1157 - STANKOVCI MKR 1796-1805
INV.BR.1158 - STANKOVCI MKR 1812-1821
INV.BR.1159 - STANKOVCI MKR 1822-12.1851
INV.BR.1160 - STANKOVCI MKR 1825-1830
INV.BR.1161 - STANKOVCI MKR 1834-1851
INV.BR.1162 - STANKOVCI MKR 1851-1860
INV.BR.1163 - STANKOVCI MKV 1724-1783
INV.BR.1164 - STANKOVCI MKV 1786-1794
INV.BR.1165 - STANKOVCI MKV 1796-1813
INV.BR.1166 - STANKOVCI MKV 1825-1830
INV.BR.1166A - STANKOVCI MKV 1822-1857
INV.BR.1167 - STANKOVCI MKV 1834-1857
INV.BR.1168 - STANKOVCI MKM 1786-1795
INV.BR.1169 - STANKOVCI MKM 1724-1786
INV.BR.1170 - STANKOVCI MKM 1805-1807
INV.BR.1171 - STANKOVCI MKM 1806-1812
INV.BR.1172 - STANKOVCI MKM 1812-1820
INV.BR.1173 - STANKOVCI MKM 1822-1856
INV.BR.1174 - STANKOVCI MKM 1825-1830
INV.BR.1175 - STANKOVCI MKM 1834-1861
INV.BR.2148 - STANKOVCI MKR 1860-1880
INV.BR.2149 - STANKOVCI MKV 1858-1895
INV.BR.2150 - STANKOVCI MKM 1861-1894