Mjesto - sutivan

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1229 - SUTIVAN MKK 1628-1694
INV.BR.1230 - SUTIVAN MKK 1742-1782
INV.BR.1231 - SUTIVAN MKR 1781-1819
INV.BR.1232 - SUTIVAN MKK 1812-1829
INV.BR.1233 - SUTIVAN MKR 1826-1833
INV.BR.1234 - SUTIVAN MKR 1825-1830
INV.BR.1235 - SUTIVAN MKK 1830-1860
INV.BR.1236 - SUTIVAN MKR 1833-1845
INV.BR.1237 - SUTIVAN MKV 1694-1777
INV.BR.1238 - SUTIVAN MKV 1776-1830
INV.BR.1239 - SUTIVAN MKV 1825-1841
INV.BR.1240 - SUTIVAN MKV 1841-1857
INV.BR.1241 - SUTIVAN MKM 1776-1812
INV.BR.1242 - SUTIVAN MKM 1812-1830
INV.BR.1243 - SUTIVAN MKM 1825-1835
INV.BR.1244 - SUTIVAN MKM 1835-1860