Unutarnji ustroj

Ravnatelj:

dr. sc. Ante Gverić 

T+385 23 314 577
E:
 ante.gveric@dazd.hr 

Opći odjel:

Voditeljica:
Karolina Ražov  
T: +385 23 627 357
E: karolina.razov@dazd.hr

Računovodstvo:

T: +385 23 214 916  E: racunovodstvo@dazd.hr

Prijamni ured:

T: +385 23 211 530  E: prijamni@dazd.hr

 

Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskog gradiva od nacionalnog značaja do 1813. godine:

Voditeljica: 
Ivana Burić, viša arhivistica 
T: +385 23 214 917
E: ivana.buric@dazd.hr

Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskog gradiva od nacionalnog značaja od 1813. do 1918. godine:

Voditeljica:
dr. sc. Dubravka Kolić, arhivska savjetnica
T: +385 23 318 395
E: dubravka.kolic@dazd.hr

Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskog gradiva od 1918. godine:

V. d. voditeljica:
dr. sc. Dubravka Kolić, arhivska savjetnica
T: +385 23 627 358
E: dubravka.kolic@dazd.hr

Odjel Vanjske arhivske službe:

Voditelj:
Marijan Maroja, arhivski savjetnik
T: +385 23 214 910
E: marijan.maroja@dazd.hr; vanjska@dazd.hr

Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove :

Voditeljica:
Tamara Šarić Šušak, arhivistica specijalistica
T: +385 23 214 917
E: tamara.saric-susak@dazd.hr; indok@dazd.hr

Čitaonica:

T: +385 23 627 353  E: citaonica@dazd.hr

 

Odjel arhivske knjižnice:

Voditeljica:
dr. sc. Mirisa Katić, knjižničarska savjetnica
T: +385 23 627 354
E: mirisa.katic@dazd.hr; knjiznica@dazd.hr

Odjel za restauriranje, mikrofilmiranje i fotografiranje:

Voditelj:
Jurica Badžoka, konzervator-restaurator
T: +385 23 301 505
E: jurica.badzoka@dazd.hr; restauracija@dazd.hr

Fotolaboratorij:

T: +385 23 627 355  E: fotolaboratorij@dazd.hr
 

Odjel za sređivanje, obradu i zaštitu arhivskog gradiva Zadarske nadbiskupije:

Voditelj:
Oliver Modrić, arhivist specijalist
T: +385 23 208 662
E: oliver.modric@dazd.hr; azdn@dazd.hr


Sabirni arhivski centar Novalja:

Voditeljica:
Barbara Crnković, arhivistica     
T: +385 53 663 216
E: barbara.crnkovic@dazd.hrnovalja@dazd.hr