Unutarnji ustroj

Ravnatelj:

doc. dr. sc. Ante Gverić 

T+385 23 314 577
E:
 ante.gveric@dazd.hr 

Odjel općih poslova

Voditeljica:
Karolina Ražov  
T: +385 23 627 357
E: karolina.razov@dazd.hr

Računovodstvo:

T: +385 23 214 916 

E: racunovodstvo@dazd.hr

Prijamni ured:

T: +385 23 211 530 

E: prijamni@dazd.hr

 

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva


Voditeljica:
Anamaria Perović, viša arhivistica 
T: +385 23 313 454
E: anamaria.perovic@dazd.hr


Odsjek za gradivo do 1797. godine

Voditeljica:
Ivana Burić, viša arhivistica 
T: +385 23 214 917
E: ivana.buric@dazd.hr


Odsjek za arhivsko gradivo od 1797. do 1918. godine

Voditeljica:
Ankica Strmota, viša arhivistica
T: +385 23 318 395
E: ankica.strmota@dazd.hr


Odsjek za arhivsko gradivo od 1918. godine

Voditelj:
Denis Martinović, viši arhivist
T: +385 23 627 358
E: denis.martinovic@dazd.hrOdsjek za zbirke arhivskog gradiva, obiteljske i osobne fondove, društva i vjerske ustanove

Voditelj:

Edi Modrinić, arhivist

T: +385 23 313 454 

E: edi.modrinic@dazd.hr

Odjel za zaštitu gradiva u Arhivu

Restauratorsko-konzervatorska radionica i knjigovežnica

Voditelj: 
Jurica Badžoka, konzervator-restaurator
T: +385 23 301 505 

E: jurica.badzoka@dazd.hrrestauracija@dazd.hr


Odsjek za digitalizaciju

Fotolaboratorij:

T+385 23 627 355  

E: fotolaboratorij@dazd.hr
 

Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove s korisničkom službom

Voditeljica: 
Tamara Šarić Šušak, viša arhivistica 
T: +385 23 214 917
E: tamara.saric-susak@dazd.hrindok@dazd.hr

Čitaonica:

T+385 23 627 353

 E: citaonica@dazd.hr

 Odjel za nadzor i zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan Arhiva

Voditelj:
Marijan Maroja, arhivski savjetnik
T: +385 23 214 910
E: marijan.maroja@dazd.hr; vanjska@dazd.hr


Odjel arhivske knjižnice

Voditeljica:
Milenka Rogić, dipl. knjižničarka
T: +385 23 627 354
E: milenka.rogic@dazd.hr; knjiznica@dazd.hr


Odjel depozit arhivskog gradiva Zadarske nadbiskupije

Voditelj:
Oliver Modrić, viši arhivist
T: +385 23 208 662
E: oliver.modric@dazd.hr; azdn@dazd.hr


Sabirni arhivski centar u Novalji

Voditeljica:
Barbara Crnković, arhivistica     
T: +385 53 663 216
E: barbara.crnkovic@dazd.hrnovalja@dazd.hr