Mjesto - sibenik-varos

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1287 - ŠIBENIK Varoš MKK 1738-1748
INV.BR.1287 - ŠIBENIK Varoš MKK 1738-1748
INV.BR.1288 - ŠIBENIK Varoš MKK 1748-1767
INV.BR.1290 - ŠIBENIK Varoš MKR 1825-1830
INV.BR.1291 - ŠIBENIK Varoš MKR 1830-1834
INV.BR.1292 - ŠIBENIK Varoš MKR 1834-1842
INV.BR.1293 - ŠIBENIK Varoš MKR 1842-1851
INV.BR.1295 - Šibenik Varoš MKV 1764-1847
INV.BR.1296 - Šibenik Varoš MKV 1817-1818
INV.BR.1297 - ŠIBENIK Varoš MKV 1826- 1839
INV.BR.1297 - Šibenik Varoš MKV 1826-1839
INV.BR.1298 - Šibenik Varoš MKV 1839-1857
INV.BR.1299 - Šibenik Varoš MKM 1669-1685
INV.BR.1300 - ŠIBENIK VAROŠ MKM 1699-1759
INV.BR.1302 - ŠIBENIK VAROŠ MKM 1826-1831
INV.BR.1303 - ŠIBENIK VAROŠ MKM 1831-1843
INV.BR.1304 - ŠIBENIK VAROŠ MKM 1843-1859
INV.BR.1340 - ŠIBENIK VAROŠ MKM 1843-1859