Mjesto - sali

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1024 - SALI MKR 1674-1827
INV.BR.1025 - SALI MKR 1825-1844
INV.BR.1025 - SALI MKR 1825.-1844
INV.BR.1026 - SALI MKV 1695.-1830
INV.BR.1026 - SALI MKV 1695-1830
INV.BR.1027 - SALI MKV 1825-1857
INV.BR.1027 - SALI MKV 1825.-1857
INV.BR.1028 - SALI MKM 1696-1830
INV.BR.1028 - SALI MKM 1696.-1830
INV.BR.1029 - SALI MKM 1825-1848
INV.BR.1029 - SALI MKM 1825.-1848
INV.BR.1030 - SALI MKRVM 1825.-1853
INV.BR.1030 - SALI MKRVM 1825-1853
INV.BR.1031 - SALI MKRVMKA 1613-1696
INV.BR.2167 - SALI MKR 1844.-1874
INV.BR.2168 - SALI MKR 1875-1888
INV.BR.2168 - SALI MKR 1875.-1888
INV.BR.2169 - SALI MKV 1858-1895
INV.BR.2169 - SALI MKV 1858.-1895
INV.BR.2170 - SALI MKM 1848-1875
INV.BR.2170 - SALI MKM 1848.-1875
INV.BR.2171 - SALI MKM 1876-1899
INV.BR.2171 - SALI MKM 1876.-1899
INV.BR.2231 - SALI MKR 1889-1903