Mjesto - tkon

Zbirka Matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru (HR-DAZD-378) trenutno broji oko 2400 knjiga krštenih (rođenih), umrlih i vjenčanih. U vlastitom Fotolaboratoriju Državni arhiv u Zadru vrši njihovu sustavnu digitalizaciju, kako bi ovo vrijedno i često korišteno gradivo učinio dostupnim on-line. Stoga se Digitalni arhiv na našim mrežnim stranicama svakodnevno nadopunjuje novim snimkama matičnih knjiga.

Prije korištenja, upućujemo Vas da pregledate inventar Zbirke matičnih knjiga koji se nalazi u rubrici Obavijesna pomagala , gdje možete po mjestima (župama) provjeriti koje se matične knjige čuvaju u našem Arhivu. Ukoliko se neka knjiga iz inventara Zbirke ne nalazi među snimcima dostupnim on-line, znači da ta knjiga još nije snimljena i postavljena na mrežnu stranicu.

Za pregledavanje digitalnih snimaka molimo postupajte na sljedeći način:

U rubriku Pretraži mjesta (župe) upisati naziv traženog mjesta odnosno župe.

 1. Kliknuti na odabrano mjesto.
 2. Odabrati knjigu klikom na oznaku fotoaparata (desno).
 3. Pričekati dok se digitalni snimak knjige otvori.
 4. Stranice listati klikom na strelicu ili koristeći alatnu traku. Moguće je povećavanje snimka uz zadržavanje visoke razlučivosti.
 5. I... uživati u istraživanju.

  Kratice:
 • R k = Knjiga rođenih
 • V k = Knjiga vjenčanih
 • M k = Knjiga mrtvih
 • K k = Knjiga krizmanih
 • P k = Knjiga pričesti
 • PI k = Knjiga pričešćenih i ispovijeđenih
 • GS k = Knjiga građanskog stanja
 • A k = Anagraf - Stanje duša
 • s = stranica
 • p = pismo
 • k = knjiga
Inventarni broj Vrsta knjige Razdoblje
INV.BR.1330 - TKON MKR 1666-1813
INV.BR.1331 - TKON MKR 1812.-1844
INV.BR.1332 - TKON MKR 1847-1863
INV.BR.1333 - TKON MKV 1651.-1838
INV.BR.1334 - TKON MKV 1856.-1859
INV.BR.1335 - TKON MKM 1699.-1813
INV.BR.1336 - TKON MKM 1812.-1844
INV.BR.1337 - TKON MKM 1848.-1861
INV.BR.1339 - TKON MKRVM 1825-1847
INV.BR.1340 - TKON MKR 1825.-1847
INV.BR.1341 - TKON MKK 1655.-1826
INV.BR.1949 - TKON MKR 1865.-1893
INV.BR.1950 - TKON MKM 1861.-1894
INV.BR.2143 - TKON MKV 1860-1895
INV.BR.2143 - TKON MKV 1860.-1895