Predstavljanje knjige autora Tade Oršolića: DALMATINSKA PJEŠAČKA PUKOVNIJA "GROF LACY" BR. 22 U PRVOM SVJETSKOM RATU