Dan Državnog arhiva u Zadru, 20. rujna 1624.-2021.