Prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina: "Kulturni život i političke prilike u Zoranićevu Zadru odraženi u Planinama"