Predavanje: "Napoleonova cesta u Dalmaciji - doprinos francuske uprave razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. stoljeća. Carska cesta broj 5 – Napoleonova cesta kroz ilirske krajeve"