Knjižnica Stolnog kaptola Sv. Stošije u Zadru

Godine 1874., zaslugom zadarskog kanonika Ivana Gurata (Zadar 1804. – Rab 1874.) osnovana je knjižnica Prvostolnog kaptola Sv. Stošije u Zadru.

Kanonik Ivan Gurato, koji se nakon službe nadbiskupijskog kancelara iz Zadra povukao na Rab, vrijedno je radio na prikupljanju starih knjiga i izradi prijepisa dragocjenih dokumenata o Dalmaciji, posebice onih koji su se odnosili na povijest Zadra i Raba. Kako u svom djelu Zara cristiana (vol. I) navodi povjesničar Carlo Federico Bianchi, Gurato je sakupio ogroman broj crkvene i svjetovne literature, te je prepisao mnoge zanimljive dokumente o crkvama, samostanima, crkvenoj i civilnoj upravi Provincije, ostavivši u nasljeđe izuzetnu baštinu. Svoju biblioteku od preko 3000 svezaka knjiga i rukopisa Gurato je oporučno ostavio Prvostolnom kaptolu Sv. Stošije u Zadru.

U knjižnici zadarskoga Stolnog kaptola danas se čuva oko 4000 svezaka knjiga, od kojih tri inkunabule, 104 djela tiskana u 16. stoljeću, 130 rukopisa i 361 svezak periodike.

Iz Knjižnice Stolnog kaptola Sv. Stošije u Zadru donosimo rukopisni Priručnik za crkvene obrede u stolnoj crkvi Sv. Stošije u Zadru, kanonika Šime Vitasovića, iz 1677. godine te dvije rukopisne knjige istaknutog proučavatelja zadarske crkvene i kulturne povijesti, kanonika Carla Federica Bianchija: Cronaca Ecclesiastica di Zara 1865.-1890. i Memoriale Functionum in Ecclesia Metropolitana Jadrensi 1865.-1890. (u dva sveska). Kako bi postali dostupniji za istraživanja, ovi rukopisi snimljeni su na inicijativu gospodina Zdravka Blažekovića, hrvatskog muzikologa, ravnatelja Istraživačkog centa za glazbenu ikonografiju pri sveučilištu City University u New Yorku (CUNY).

Priredila: Anamaria Perović, arhivistica