Franz von Suppè

Franz von Suppè (Split, 1819. – Beč, 1895.), bečki operetni skladatelj, cijeloga je života bio vezan uz rodni Zadar. Naime, Suppè se rodio u Splitu, ali već kao petomjesečna beba doselio se s obitelji u Zadar gdje je živio do svoje šesnaeste godine. Osim završene pučke škole i zadarske gimnazije, mladi Suppè dobio je i kvalitetnu glazbenu poduku kod vrsnih zadarskih skladatelja Giovannija Cigale, Antonija de Licinija, Jerolima Alesanija te kapelnika vojne glazbe Giuseppea Ferrarija. Stoga ne čudi da već 1832., u dobi od trinaest godina, sklada svoju prvu misu koju će tri godine kasnije posvetiti pokojnom ocu i praizvesti u zadarskoj crkvi sv. Frane. Godine 1835. skladao je i svoje prvo scensko djelo operu Il Pomo koju će uz pomoć svojih gimnazijskih kolega praizvesti u roditeljskom domu. Libreto za operu napisao je Suppèov dugogodišnji prijatelj Giuseppe Sabalich stariji. Nakon što mu umire otac (1835.), s majkom i starijim bratom seli u Beč. Iako je u Beču stekao svjetski ugled i slavu, cijeloga je života održavao kontakte sa Zadranima te pomagao razvoj glazbenoga života. Od osnutka Zadarske filharmonije (Società Filarmonica) 1857., Suppè je slao partiture svojih zborskih skladbi, ali i neke drugih autora. Osim Filharmonije, Suppèova djela izvodili su glazbenici zadarske Gradske i Vojne glazbe, a njegova najpoznatija scenska djela izvedena su u zadarskom kazalištu Teatro Nuovo nedugo nakon svjetskih praizvedbi (Boccacio, 1880., Donna Huanita 1885. i 1888.).

Franz Von Suppe
Članovi tzv. Bečkoga kruga i Franz von Suppè (drugi s desna). Litografija iz 1852. godine. HR-DAZD-552, Grafička zbirka, IV-B/37.

Franz von Suppè: Missa dalmatica (Messa dalmata) za troglasni muški zbor i orgulje. Ovu je misu Suppè skladao u Zadru u dobi od trinaest godina (1832.), a već tri godine kasnije, misa je izvedena u crkvi sv. Frane u Zadru. Krajem 1870-ih Suppè je preradio ovu misu i poslao ju zadarskim kolegama. Misa je izvedena u Zadru tek 1891. prilikom blagoslivljanja zvonika katedrale sv. Stošije.

U Državnom arhivu u Zadru čuva se tiskana partitura (HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/49.), a u zadarskom Nadbiskupskom arhivu tiskane i rukopisne dionice, te rukopisna partitura. Autograf. Potpuna partitura. Na naslovnoj stranici nadopisan je tekst dr. Carla Ceronea. Na prvoj i posljednjoj stranici partiture rukopis F. von Suppèa. HR–AZDN-49, Zbirka muzikalija, kut. 17, 170.


Franz von Suppè: Oratorij Extremum Juditium za soliste, zbor, orkestar i orgulje. Ovaj oratorij Suppè je posvetio dugogodišnjem kolegi, dirigentu i skladatelju Franzu Pokornyju. U Zadru je 1860. godine prvi put izvedeno ovo Suppèovo djelo. Autograf. Naslovna i prva stranica preludija za klavir. HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/46.

Franz von Suppè: Wiedersehn za četveroglasni zbor. Ovu skladbu Suppè je posvetio zadarskoj Filharmoniji što je i naznačeno na naslovnoj stranici tiskane partiture. Naslovna i prva stranica dionice prvoga tenora. HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/48

Franz von Suppè: Alla Vergine za soliste i ženski zbor uz pratnju klavira. Autor teksta je Zadranin Giovanni Devich. Ovo je djelo Suppè posvetio austrijskoj carici (i hrvatsko-ugarskoj kraljici) Elizabeti. Autograf. Potpuna partitura. Naslovna i prva stranica partiture. HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/47.

Franz von Suppè: Alla Vergine za soliste i ženski zbor uz pratnju klavira. Tiskovina. Potpuna partitura i dionice. Dionica drugog soprana. HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/47.

Franz von Suppè: Fatinitza – preradba za dva klavira (četveroručno). Tiskovina. Naslovna i prva stranica partiture. HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/50.

Franz von Suppè: Fest Ouverture za orkestar. Autograf. Potpuna partitura. HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/49.

Franz von Suppè: Barcarola „Il Battellier“ za šesteroglasni zbor. Autograf/prijepis. Vokalne dionice. Naslovna i prva stranica sopranske dionice. HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/45.

Franz von Suppe: Rivivrem, zbor za četiri glasa, Autograf. Naslovna, prva stranica partiture i dionica prvog tenora. HR-DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/52.

Gregorio Allegri: Miserere. Ovu je partituru Franz von Suppè prepisao i poklonio zadarskoj Filharmoniji. Na posljednjoj stranici partiture piše: „Ovaj sam primjerak prepisao u Beču za upotrebu zadarskom Filharmonijskom društvu. Beč, 11. kolovoza, 1860.“ Naslovna, prve dvije i posljednja stranica partiture sa Suppèovom posvetom, potpisom i pečatom. HR- DAZD-379, Zbirka muzikalija, kutija 64, III/44

Oglas o svečanom blagoslivljanju kamena temeljca zvonika katedrale iz 12. travnja 1891. godine. Tom prilikom izvedena je Messa dalmatica Franza von Suppèa. HR-DAZD-386, Zbirka tiskovina, kutija 30, br. 7.
Autorica izložbe: doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan