Izdavaštvo - katalozi izložbi

Škola za umjetnost i obrt Pasquale Bakmaz - U povodu otvaranja obnovljene zgrade

Josip Faričić, Denis Martinović, Edi Modrinić

Zadar, 2023.

Pregled kataloga
Nova riva na prijelazu 19. u 20. stoljeće

Denis Martinović, Edi Modrinić

Zadar, 2022.

Pregled kataloga
Stjepan Radić (1871.-1928.)

Marijan Maroja, Ivana Burić, Tomislav Vrsaljko

Zadar, 2021.

Pregled kataloga
Blago arhiva Zadarske nadbiskupije

Oliver Modrić, Anamaria Perović

Zadar, 2020.

Cijena:  2,65 EUR / 20 kn

Pregled kataloga
Napoleonova cesta u Dalmaciji - Doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. st.

Denis Martinović, Karolina Ražov

Zagreb, 2019.

Cijena: 4,65 EUR/35 kn

Pregled kataloga
Biciklizam u Zadru

Ante Gverić, Edi Modrinić

Zadar, 2019.

Cijena: 2,65 EUR/20 kn

Pregled kataloga
Obljetnice

Edi Modrinić, Anamaria Perović, Milenka Rogić, Ante Trošeljac

Zadar, 2019.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Pregled kataloga
Pismo i pisma u Arhivu

Edi Modrinić, Anamaria Perović, Ivica Ražov, Ante Tošeljac

Zadar, 2018.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Pregled kataloga
Naši „škoji“ na katastarskim kartama Državnog arhiva u Zadru

Tamara Šarić-Šušak, Ivana Burić, Suzana Martinović

Zadar, 2017.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Pregled kataloga
Glazbeni život Zadra u 19. stoljeću

Katica Burić Ćenan

Zadar, 2017.

Nije dostupno za prodaju

Pregled kataloga
Dvadesetpeta 25. obljetnica 112. brigade

Marijan Maroja

Zadar, 2016.

Cijena: 2,65 EUR/20 kn

Od kavane do arhivske čitaonice

Nevenka Kalebić, Edi Modrinić

Zadar, 2016.

Cijena: 2,65 EUR / 20 kn

Pregled kataloga
Veliki rat: od atentata u Sarajevu do ulaska talijanske vojske u Zadar

autori izložbe i kataloga Ante Gverić, Denis Martinović

Zadar, 2014.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Pregled kataloga
Homo viator - putopisi o Zadru i Dalmaciji u Državnom arhivu u Zadru

Mirisa Katić, Milenka Rogić

Zadar, 2014.

Cijena: 2,65 EUR/20 kn

Pregled kataloga
Tiskani proglasi u Zadru i Dalmaciji 1488. - 1946.

autorice izložbe i kataloga Ivana Burić, Tamara Šarić Šušak

Zadar, lipanj 2013.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Pregled kataloga
Što se čitalo u Zadru prije 100 godina - tiskovine od 15. do 20. travnja 1913. godine

autor izložbe i kataloga Ante Gverić

Zadar, travanj 2013.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Pregled kataloga
Šezdesete - godine koje su promijenile svijet

autori predgovora, izložbe i kataloga Dubravka Kolić, Denis Martinović

autor teksta "Šezdesete - godine koje su promijenile svijet" Ante Batović

Zadar, lipanj 2012.

Pregled kataloga
Tisuću godina pisane baštine Zadra

autor teksta Marijan Maroja
autori izložbe i kataloga Marijan Maroja, Mirisa Katić

Virovitica, Zadar, 2011.

Nije dostupno za prodaju

Vedute, planovi i crteži iz fondova i zbirki Državnog arhiva u Zadru

autori izložbe i kataloga Denis Martinović, Suzana Martinović

Zadar, 2010.

Nije dostupno za prodaju

Pregled kataloga
Granice Dalmacije prema susjedima tijekom devetnaestog stoljeća

autorice izložbe i kataloga Suzana Martinović, Tamara Šarić - Šušak
autor uvodnog teksta Stijepo Obad

Zadar, lipanj 2010.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Pregled kataloga
Fotografije u Arhivu

autorica izložbe i kataloga Mirisa Katić

Zadar, 2009.

Nije dostupno za prodaju

Zagora na katastarskim mapama Državnog arhiva u Zadru

autor kataloga Milan Glibota

Zadar, 2006.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Kninsko područje na zemljopisnim kartama i katastarskim planovima iz Državnog arhiva u Zadru

autori Milan Glibota, Suzana Martinović

Zadar, 2005.

Cijena: 2,65 EUR /20 kn

Katastarska zbirka "Grimani" iz XVII. i XVIII. st.

autor teksta Denis Martinović
autorice izložbe i kataloga Suzana Martinović, Ankica Strmota

Zadar, 2003.

Nije dostupno za prodaju

Dalmacija 1848 - 49

autori izložbe i kataloga Denis Martinović, Suzana Martinović, Ankica Bašić
autor uvodnog teksta Stijepo Obad

Zadar, 1999.

Nije dostupno za prodaju

Pregled kataloga
Grbovi i rodoslovlja iz Povijesnog arhiva u Zadru

autori izložbe i kataloga Denis Martinović, Milena Vlahov
autor uvodnog teksta Miroslav Granić

Zadar, 1996.

Nije dostupno za prodaju