Obavijesna pomagala

* DAZD-1-Generalni providuri.pdf

* DAZD-2-Mletački dragoman.pdf

* DAZD-5-Katastarske knjige.pdf

* DAZD-7-Pisma vještaka mjernika.pdf

* DAZD-9-Općina Brač.pdf

* DAZD-10-Općina Hvar.pdf

* DAZD-12-Općina Nin.pdf

* DAZD-18-Općina Trogir.pdf

* DAZD-28-Bilježnici Raba.pdf

* DAZD-45-MS Pag.pdf

* DAZD-46-MS Rab.pdf

* DAZD-52-Fiskalna komora Hvar.pdf

* DAZD-79-Delegacija Makarska.pdf

* DAZD-80-Delegacija Split.pdf

* DAZD-82-Poddelegacija Brač.pdf

* DAZD-84-Poddelegacija Korčula.pdf

* DAZD-85-Poddelegacija Makarska.pdf

* DAZD-86-Poddelegacija Trogir.pdf

* DAZD-87-Insp. za bog. Trogir.pdf

* DAZD-88-Vlada za Dalmaciju-Klasifikacijski planovi i popis gradiva.pdf

* DAZD-88-Namj. za Dalm. -Uredske knjige.pdf

* DAZD-89-Građevinska sekcija.pdf

* DAZD-100-PD Računovodstvo.pdf

* DAZD-102-Okružno poglavarstvo.pdf

* DAZD-102-1-Okružno poglavarstvo-preds. spisi (is).pdf

* DAZD-110-Poddelegacija Split.pdf

* DAZD-118-Civilni komesarijat.pdf

* DAZD-121-1-Ured za pomoć obiteljima.pdf

* DAZD-135-Okružni narodni odbor Zadar.pdf

* DAZD-141-KNO i NO Kotara Zadar.pdf

* DAZD-142-NO Kotara Zadar-otoci.pdf

* DAZD-144-Kotarska komisija za ratnu štetu Zadar.pdf

* DAZD-149-NO Grada Zadra.pdf

* DAZD-150-NOO Zadar vanjski.pdf

* DAZD-155-NOO Iž Veli.pdf

* DAZD-158-NOO Novalja.pdf

* DAZD-166-MNO Banj.pdf

* DAZD-168-MNO Biograd na Moru.pdf

* DAZD-170-MNO Božava.pdf

* DAZD-175-MNO Dobropoljana.pdf

* DAZD-177-MNO Drage.pdf

* DAZD-179-MNO Filip Jakov.pdf

* DAZD-183-MNO Kolan.pdf

* DAZD-185-MNO Kraj.pdf

* DAZD-189-MNO Mrljane.pdf

* DAZD-190-MNO Neviđane.pdf

* DAZD-194-MNO Pašman.pdf

* DAZD-198-MNO Raštane.pdf

* DAZD-199-MNO Rava.pdf

* DAZD-201-MNO Savar.pdf

* DAZD-207-MNO Tkon.pdf

* DAZD-208-MNO Turanj.pdf

* DAZD-210-MNO Vrgada.pdf

* DAZD-213-MNO Ždrelac.pdf

* DAZD-214-MNO Žman.pdf

* DAZD-222-Kotarski sud u Biogradu.pdf

* DAZD-227-Kotarski sud Pag.pdf

* DAZD-228-Kotarski sud Preko.pdf

* DAZD-232-Mirovni sud Brač.pdf

* DAZD-240-Mirovni sud Zadar.pdf

* DAZD-241-P.sud za zadarske otoke.pdf

* DAZD-260-Tvornica maraskina Francesco Drioli.pdf

* DAZD-306-Sajam ribarstva.pdf

* DAZD-312-Gradski komitet Zadar.pdf

* DAZD-335-Bratovštine u Dalmaciji.pdf

* DAZD-336-Samostan sv. Krševana-pergamene.pdf

* DAZD-336-Samostan sv. Krševana-spisi.pdf

* DAZD-338-Samostan sv. Dominika.pdf

* DAZD-339-Samostan Klarisa sv. Nikole.pdf

* DAZD-341-Spisi PE u Zadru.pdf

* DAZD-342-Addobbati.pdf

* DAZD-346-Bergelić.pdf

* DAZD-349-Corponese.pdf

* DAZD-350-Difnico-Micateo-Manfrin.pdf

* DAZD-352-Draganić Vrančić.pdf

* DAZD-353-Erco.pdf

* DAZD-354-Fanfogna.pdf

* DAZD-355-Filippi.pdf

* DAZD-357-Krekić.pdf

* DAZD-365-Stocco-Gossetti.pdf

* DAZD-366-Zanchi.pdf

* DAZD-370-Lorini Petar.pdf

* DAZD-373-Ante Marija Strgačić.pdf

* DAZD-375-Virginio.pdf

* DAZD-377 Miscellanea.pdf

* DAZD-378-Zbirka matičnih knjiga.pdf

* DAZD-384-Nacrti.pdf

* DAZD-385-Zbirka fotografija.pdf

* DAZD-431-Obitelj Novaković.pdf

* DAZD-478-Dušan Jurković.pdf

* DAZD-479-Katalog rukopisa.pdf

* DAZD-481-NO Općine Zadar.pdf

* DAZD-494-SIZ.pdf

* DAZD-495-Karaman.pdf

* DAZD-496-Pokrajinski rudarski ured.pdf

* DAZD-497- Obitelj Petricioli.pdf

* DAZD-498-Societa.pdf

* DAZD-518-MNO Lišane Ostrovičke.pdf

* DAZD-519-MNO Raštević.pdf

* DAZD-526-NO Općine Pašman.pdf

* DAZD-530-NO Općine Rodaljice.pdf

* DAZD-563-Karte Taborović.pdf

* DAZD-552-Grafička zbirka.pdf

* DAZD-554-Općinski komitet saveza KH Pag.pdf

* DAZD-559-MNO Benkovac.pdf

* DAZD-583-Narodna straža Split.pdf

* DAZD-589-JB Petar Belamarić.pdf

* DAZD-588-JB Ivo Stanoš.pdf

* DAZD-613-Društvo knjižničara Zadar.pdf

* DAZD-622-Tehnički ured Općine Zadar.pdf

* DAZD-625-Sud udruženog rada.pdf

* DAZD-630-Fran Ksaver Tomašić.pdf

* DAZD-631-Okružno pogl. u Splitu.pdf

* DAZD-632-Općinski nar. sud u Preku.pdf

* DAZD-644-MNO Novalja.pdf

* DAZD-635-Obitelj Borelli.pdf

* DAZD-310-Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske Zadar-otoci.pdf

* DAZD-610-SIZ društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Općine Zadar.pdf

* HR-DAZD-3 Sindici Inkvizitori za Dalmaciju i Albaniju.pdf

* HR-DAZD-23 Sindici Avvogadori.pdf

* HR-DAZD-31 Bilježnici Zadra.pdf

* HR-DAZD-55 General Molitor.pdf

* HR-DAZD-94 Dalmatinski sabor. Zemaljski odbor.pdf

* HR-DAZD-252 Kazalište Verdi.pdf

* HR-DAZD-269 Ugostiteljska komora Zadar.pdf

* HR-DAZD-391-NO Općine Zemunik.pdf

* HR-DAZD-434 Augustin Stipčević.pdf

* HR-DAZD-587 Javni bilježnik Silvio Brunelli.pdf

* DAZD 222-Kotarski sud u Biogradu.pdf

* DAZD-310-Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske Zadar-otoci.pdf

* DAZD-610-SIZ društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Općine Zadar.pdf

* DAZD-653-SOZ Poslovi nacionalizacije uzurpacije i eksproprijacije.pdf

* DAZD-655 MJESNO STARJEŠINSTVO SPLIT ZA AUSTRIJSKE UPRAVE 1809..pdf

* DAZD-383 Kartografska zbirka.pdf